Overvej, hvad et sidemandsoplæring kursus eller et præsentationsteknik kursus kan gøre for dine medarbejdere.

Få dygtigere medarbejdere med et kursus i præsentationsteknik eller sidemandsoplæring

For langt de fleste virksomheder vil det være relevant at udstyre medarbejderne med færdigheder inden for undervisning og præsentationsteknik, da disse færdigheder gør det nemmere at hjælpe en ny kollega på plads på arbejdspladsen og samtidig letter vidensdelingen på tværs af virksomheden og i kunderelationer. Desværre er der mange virksomheder, som ikke vil investere det fornødne i at styrke evner inden for sidemandsoplæring og præsentationsteknik, da de satser på, at det udgangspunkt, som medarbejderne selv kommer med, er godt nok.

Man lader altså bare stå til, og lader det så at sige være op til tilfældighederne. Måske den nyeste mand eller kvinde i virksomheden er heldig og får tildelt en mentor, som er dygtig til at lære fra sig, så han eller hun kommer derfor godt fra start – måske ikke. Denne tilgang kan dog være virkelig skadelig; både for den nye medarbejders indføring i jobbet, og for bundlinjen, fordi mange dyrebare arbejdstimer bruges på en onboarding, som kunne gå langt hurtigere og samtidig være langt mere effektiv.

For at hjælpe virksomheder med at give deres medarbejdere værktøjer til at håndtere undervisning og præsentationer på den bedst mulige måde, har SUPPLEMENT A/S udviklet to kurser. Kurserne fokuserer på netop dette: sidemandsoplæring og præsentationsteknik Kursus. Læs mere om disse kurser her:

Sidemandsoplæring kursus

Et kursus i sidemandsoplæring er tiltænkt de medarbejdere, som bruger en andel af deres arbejdstid på at lære nye medarbejdere op. Dette kursus har fokus på at give medarbejderen en række pædagogiske redskaber og en grundlæggende forståelse for, hvordan man bedst lærer fra sig, og hvordan andre bedst tilegner sig viden.

I løbet af sidemandsoplæringskurset vil kursisterne lære, hvordan de skaber motivation for den nye medarbejder, anvender forståelsesværktøjer, kortlægger den nye medarbejders behov ift. læring, håndterer modstand mod læring og definerer et formål for oplæringen.

Præsentationsteknik kursus

Med et præsentationsteknik kursus bliver medarbejderne i stand til at få deres budskab ud, så det bliver forstået – og husket. Alle, selv de som føler, at de er verdens dårligste formidlere, kan blive gode oplægs- foredragsholdere, hvis blot de får de rette redskaber; og det gør de på Supplements præsentationsteknik kursus.

I løbet af præsentationsteknikkurset vil kursisterne få viden om og praktisk erfaring med retorik, kropssprogets betydning, den klassiske kommunikationsmodel, hvordan man definerer formålet for en præsentation. Derudover vil de få værktøjer til præsentationsteknik og hvordan man taler, så man bliver forstået og huske.

På Supplements hjemmeside kan du læse meget mere om de to kurser. Du kan også læse om det store udvalg af spændende kurser, der alle er designet til at opgradere medarbejderes kompetencer. Hop ind på hjemmesiden allerede i dag for at finde de kurser, er passer allerbedst til dig, din arbejdsplads eller dine medarbejdere.